Een hernieuwde kennismaking met de Commissie Normen & Waarden

De Commissie Normen en Waarden bewaakt het goede gedrag binnen onze vereniging. Het is belangrijk voor onze leden om te weten waar de commissie voor staat, wat ze doet, en hoe en wanneer leden van VV Nieuwerkerk de Commissie Normen en Waarden kunnen inschakelen.

Het zal niet bij velen bekend zijn, maar er is een Statuut Normen en Waarden. Dit is een officieel stuk dat door de Algemene Ledenvergadering van november 2006 is aangenomen. In dit Statuut staat zeer nauwkeurig beschreven hoe leden, trainers, leiders, ouders of verzorgers, kortom iedereen die bij VV Nieuwerkerk betrokken is, zich dient te gedragen.

Een kort uittreksel hiervan treft u aan op de borden ‘Zonder respect geen voetbal’, die staan rondom de zes voetbalvelden in de kantine, de bestuurs- en commissiekamers, en in de kleedkamers. Dus op vele plekken staat te lezen op welke wijze men met elkaar en de tegenstander dient om te gaan. U kunt elkaar daar ook op wijzen!

Zonder respect geen voetbal

Een korte greep uit het Statuut

 Spelers:

 • probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstander;
 • respecteer het werk van al die mensen die het mogelijk maken dat jij kunt trainen en kunt
 • voetballen;
 • blijft correct in woord en gebaar tegenover iedereen;
 • bedank na afloop de tegenstander en scheidsrechter, ongeacht de uitslag, en geef ze een hand.

 Ouders/verzorgers:

 • bedenk dat de spelers voor hun plezier voetballen en geniet daarvan, zo wordt het ook uw  plezier;
 • val beslissingen van de scheidsrechter of spelleider nooit in het openbaar aan;
 • gedraag u correct tegen álle spelers, de trainers en leiders;
 • laat het coachen over aan hen die daarvoor zijn aangesteld.

Trainers / leiders:

 • wees redelijk in uw eisen die u aan de spelers stelt zowel in tijd, als energie;
 • ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de  scheidsrechter;
 • wees gul met lof wanneer het verdiend is.

Op deze manier kunnen we nog even doorgaan, want ook van bestuurs- en commissieleden, scheidsrechters, toeschouwers en supporters wordt gevraagd om respectvol en correct om te gaan met allen- van jong tot oud-  die bij VV Nieuwerkerk betrokken zijn.

 Wie zijn de leden van de Commissie Normen en Waarden?

Wellicht bent u ze tegengekomen bij de voetbalplaatjes. Het zijn Ton Verkaik, Martin de Graaff, Anita van Dorp, Nick Rockx en Huub Donken. Huub is voorzitter en voor vragen, klachten, opmerkingen en/of suggesties kunt u hem mailen: huub.donken@planet.nl of bellen: tel. 06-23061459

U kunt de Commissie Normen en Waarden op de website hier vinden: Normen en waarden op de website  . Hier treft u het Statuut en het meldformulier aan.

De werkwijze van de Commissie Normen en Waarden is heel in kort samengevat als volgt:

 • er komt een klacht binnen, deze kan schriftelijk of mondeling zijn;
 • de klacht wordt onderzocht;
 • er wordt hoor en wederhoor toegepast;
 • de Commissie Normen en Waarden formuleert een voorstel inzake de klacht en rapporteert deze aan het bestuur dit  eventueel inclusief een voorstel voor te nemen maatregelen.

Het bestuur beslist of dit voorstel wel of niet of mogelijk in aangepaste vorm wordt overgenomen en licht betrokkene(n) hierover in.

Omdat het genoemde Statuut nu al meer dan 10 jaar oud is, heeft het bestuur aan de Commissie Normen en Waarden gevraagd de tekst nog eens kritisch te bezien en deze, waar nodig en gewenst, aan te passen. Dit dan op grond van de ervaringen in de achterliggende jaren. Wij denken ook dat de tekst, nu 23 pagina’s, kan worden teruggebracht, zonder dat de essentie er van verloren gaat. Het ligt in de bedoeling de vernieuwde tekst in de eerstkomende ALV in het najaar van dit jaar ter goedkeuring aan de leden voor te leggen.

D.d. 14 maart 2016

De commissie Normen & Waarden

en

het bestuur VV Nieuwerkerk

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s